Teksti suurus:

Valitsuskomisjoni moodustamine Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi piiriülese koostöö tõhustamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 31.07.2018, 6

Valitsuskomisjoni moodustamine Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi piiriülese koostöö tõhustamiseks

Vastu võetud 04.06.2015 nr 238
RT III, 09.06.2015, 5
jõustumine 04.06.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.08.2015RT III, 26.08.2015, 101.09.2015
26.07.2018RT III, 31.07.2018, 426.07.2018

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõigete 1 ja 2 alusel:

1. Moodustada valitsuskomisjon (edaspidi komisjon) Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi piiriülese koostöö tõhustamiseks.

2. Nimetada komisjoni esimeheks valdkonna eest vastutav minister ning liikmeteks:
   Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja
   Häädemeeste Vallavalitsuse esindaja
   Keskkonnaministeeriumi esindaja
   Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja
   Mulgi Vallavalitsuse esindaja
   Pärnumaa Omavalitsuste Liidu esindaja
   Rahandusministeeriumi esindaja
   Riigikantselei esindaja
   Riigikogu liige
   Rõuge Vallavalitsuse esindaja
   Saaremaa Vallavalitsuse esindaja
   Saarde Vallavalitsuse esindaja
   Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus esindaja
   Siseministeeriumi esindaja
   Sotsiaalministeeriumi esindaja
   Tõrva Vallavalitsuse esindaja
   Valga Vallavalitsuse esindaja
   Valgamaa Omavalitsuste Liidu esindaja
   Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esindaja
   Välisministeeriumi esindaja
[RT III, 31.07.2018, 4 - jõust. 26.07.2018]

3. Komisjoni ülesanded on:
  1) Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi piiriülese koostöö analüüsimine ja arutamine;
  2) piiriregioonides ettevõtlussõbraliku keskkonna loomisele kaasaaitamine;
  3) piiriregioonide piiriülese koostöö strateegiate elluviimisele kaasaaitamine;
  4) piiriregioonide päevakohastele üksikprobleemidele lahenduste leidmine.

4. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) saada riigi- ja omavalitsusasutustelt tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid andmeid;
  2) kaasata komisjonis arutatavate küsimuste lahendamisse riigi- ja omavalitsusasutuste ning vabaühenduste esindajaid, väliseksperte ja teisi isikuid.

5. Rahandusministeeriumil tagada komisjoni teenindamine.
[RT III, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

6. Komisjoni esimehel esitada üks kord aastas hiljemalt 31. detsembriks Vabariigi Valitsusele teave komisjoni ülesannete täitmise kohta.

7. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json