Teksti suurus:

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine, riigivara üleandmine ja varasema sellekohase otsuse muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 31.10.2023, 1

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine, riigivara üleandmine ja varasema sellekohase otsuse muutmine

Vastu võetud 27.10.2023 nr 267

Riigivaraseaduse § 5 lõike 1, § 37 lõike 2 punkti 2 ning § 76 lõike 3 punktide 4 ja 5 alusel:

1. Volitada rahandusministrit riigi esindajana hääletama Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul aktsiakapitali suurendamise poolt kuni 57 200 euro võrra kuni 572 uue 100-eurose nimiväärtusega aktsia väljalaskmise teel ning märkima aktsiad. Aktsiate nimiväärtust ületav summa loetakse ülekursiks.

2. Asendada Vabariigi Valitsuse 27. juuni 2013. a korralduse nr 299 „Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine“ punkti 2 alapunktiga 4 üle antud kinnistust eraldatud kinnistu (Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Alajõe külas asuv Alajõe kordoni kinnistu, Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 1996108, katastritunnus 13001:001:1056, sihtotstarve riigikaitsemaa, pindala 344 m2) 551,84 euro väärtuses punktis 5 nimetatud üleantava varaga.

3. Asendada Vabariigi Valitsuse 27. juuni 2013. a korralduse nr 299 „Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine“ punkti 2 alapunktiga 9 üle antud kinnistu (Ida-Viru maakonnas Narva linnas asuv Jõe vaatlustorn, Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 1836709, katastritunnus 51104:004:0128, sihtotstarve riigikaitsemaa, pindala 100 m2) 922,10 euro väärtuses punktis 5 nimetatud üleantava varaga.

4. Tasuda punktis 1 nimetatud uute aktsiate eest punktis 5 nimetatud üleantava varaga 57 280,39 euro ulatuses.

5. Anda nõusolek Siseministeeriumi valitsemisel olevate järgmiste Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas Ebavere külas asuvate kinnistute Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile mitterahalise sissemaksena üleandmiseks:
  1) Harjutusväljaku kinnistu hariliku väärtusega 54 234,33 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2319731, katastritunnus 92801:001:0736, sihtotstarve riigikaitsemaa, pindala 9,08 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood (edaspidi rvok) KV33990);
  2) Metsaserva kinnistu hariliku väärtusega 4520 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 21873750, katastritunnus 92801:001:0752, sihtotstarve riigikaitsemaa, pindala 15,05 ha, rvok KV110454).

6. Määrata Eesti Vabariigi omandatavate, punktis 1 nimetatud uute Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiate ja vara valitsejaks Rahandusministeerium.

Kaja Kallas
Peaminister

Kristi Purtsak
Riigikantselei õigusosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json