Teksti suurus:

Loa andmine riigimetsa kasutamiseks alalise riigikaitselise väljaõppe korraldamiseks

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 31.12.2010, 5

Loa andmine riigimetsa kasutamiseks alalise riigikaitselise väljaõppe korraldamiseks

Vastu võetud 23.12.2010 nr 499

„Metsaseaduse” § 36 lõike 2 alusel ja kooskõlas „Riigivaraseaduse” § 2 lõikega 3:

1. Lubada kasutada Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevaid, Jõgeva maakonnas Puurmani vallas Jüriküla külas asuvaid järgmisi katastriüksuseid, kus asuvad Utsali 200 m lasketiir ligikaudse pindalaga 1,5 ha ja lasketiiru ohuala ligikaudse pindalaga 307 ha (lasketiiru ja selle ohuala asendiplaan on esitatud korralduse lisas), alalise riigikaitselise väljaõppe korraldamiseks ja sellise riigikaitselise väljaõppe korraldamiseks, millega võivad kaasneda metsakahjustused:

1) Kursi metskond 10 katastriüksusest (katastritunnus 61102:004:0170, pindala 717,2 ha, sihtotstarve – kaitsealune maa, riigivara registri registreerimisnumber (edaspidi rvnr) 01013496) Utsali 200 m lasketiir ligikaudse pindalaga 1,5 ha ja selle ohuala ligikaudse pindalaga 7 ha;

2) Kursi metskond 16 katastriüksusest (katastritunnus 61102:004:0150, pindala 547,2 ha, sihtotstarve – maatulundusmaa, rvnr 01013495) Utsali 200 m lasketiiru ohuala ligikaudse pindalaga 14  ha;

3) Kursi metskond 11 katastriüksusest (katastritunnus 61102:004:0130, pindala 390,9 ha, sihtotstarve – maatulundusmaa, rvnr 01007085) Utsali 200 m lasketiiru ohuala ligikaudse pindalaga 32 ha;

4) Pikknurme metskond 75 katastriüksusest (katastritunnus 61102:004:0101, pindala 1377,3 ha, sihtotstarve – kaitsealune maa, rvnr 01034821) Utsali 200 m lasketiiru ohuala ligikaudse pindalaga 124 ha.2. Tegevuse koordineerimise eest Utsali lasketiirus vastutab Kaitseliit.

Korraldust on võimalik vaidlustada „Halduskohtumenetluse seadustikus” sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json