Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT III, 31.12.2012, 12

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri“ muutmine

Vastu võetud 27.12.2012 nr 539

Tulumaksuseaduse § 11 lõike 1 ja lõike 7 punktide 1, 2 ja 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrusega nr 279 „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord, selle töökorraldus, samuti liikmete nimetamise ja tagasikutsumise kord“:

1. Teha Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas“ järgmised muudatused:

1) kanda nimekirja osa „I. Mittetulundusühingud ja sihtasutused“ (edaspidi I osa) punktidesse 1, 2, 4, 5, 7, 8 ja 10–17 vastavalt tähestiku järjekorrale järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:

1. Tallinn

 

Ayuda Mittetulundusühing

80344558

Eesti Vabaõhumuuseumi Sõprade Selts

80290093

Inimõiguste Instituut

80013293

Lions Club Tallinn Hansa

80329352

Lions Klubi Tallinn-Vanalinn

80100313

Mittetulundusühing Arengu Sammud MTÜ

80298640

Mittetulundusühing Eesti Arhitektuurikeskus

80273798

MITTETULUNDUSÜHING EESTI JÕUTÕSTELIIT

80057617

Mittetulundusühing EÜE Juubel

80344618

Mittetulundusühing Keskkonnahoid

80343458

Mittetulundusühing Mustlastantsu ansambel AL SOL

80246133

Mittetulundusühing Puutepunktid

80334985

Mittetulundusühing Spordiklubi Nord

80287895

Mittetulundusühing Tschudi Charity Foundation

80338380

Mittetulundusühing Uisuklubi Gliss

80329783

Poksiklubi Dünamo Tallinn

80032052

Sihtasutus Misese Instituut

90010976

Sihtasutus Perekond Kreisi Fond

90010640

Sihtasutus Riguldi kodu

90010338

Spordiklubi Rim

80172264

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor

80106706

TMS Türnpu Meeskoor

80260594

 

 

2. Harju maakond

 

Aegviidu Spordiklubi

80296701

Healing Rooms Estonia Mittetulundusühing

80329688

Kumna Küla Selts

80287263

Mittetulundusühing Eesti Omastehooldus

80324538

Mittetulundusühing Miki läks merele

80331975

Mittetulundusühing Ohtu Külaselts

80118425

Mittetulundusühing Põlev Põõsas

80322663

 

 

4. Narva

 

Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus Gagarin

80228237

 

 

5. Ida-Viru maakond

 

Mittetulundusühing HC EVEREST

80336010

 

 

7. Järva maakond

 

Mittetulundusühing Süda-Eesti Sotsiaalkeskus

80212414

Mittetulundusühing Viktor Metsa Jalgpallikool

80341749

 

 

8. Lääne maakond

 

Haapsalu Tööotsijate Ühing

80102281

Kirimäe Külaselts

80268030

 

 

10. Põlva maakond

 

VÄRSKA ORIENTEERUMISKLUBI PEKO

80109099

 

 

11. Pärnu maakond

 

Judoklubi Samurai

80313807

Lemmetsa külaselts

80285620

Mittetulundusühing Lions Klubi Pärnu Koidula

80138267

Mittetulundusühing Maarjamaa Katedraali Ümarlaud

80344372

Pärnumaa Erivajadustega Laste ja Noorukite Vanemate Ühing

80267591

 

 

12. Rapla maakond

 

Kohila Spordiklubi

80192278

 

 

13. Saare maakond

 

Mittetulundusühing ORISSAARE TUGIKESKUS

80328140

 

 

14. Tartu maakond

 

EESTI VIBULIIT

80086814

Mittetulundusühing Eesti Trükimuuseum

80305446

Mittetulundusühing Elleri Loomekeskus

80332118

Mittetulundusühing Lähte spordi- ja tervisekeskus

80270311

Mittetulundusühing Paberimuuseum

80309697

Mittetulundusühing Peipsi Jahtklubi

80312848

Mittetulundusühing Tartu Maheaed

80332207

MTÜ Naiste Varjupaik

80169368

Rõngu Vabatahtlik Päästeselts

80336004

 

 

15. Valga maakond

 

Mittetulundusühing Usun Headusesse

80334956

 

 

16. Viljandi maakond

 

Mittetulundusühing Männimäe Mängumaa

80194030

 

 

17. Võru maakond

 

Misso Avatud Noorteklubi

80266640“;

 

 

2) kanda nimekirja ossa „II. Usulised ühendused“ (edaspidi II osa) vastavalt tähestiku järjekorrale pärast rida „Tallinna Kristlik Elava Vee Kogudus 80202924“ usuline ühendus:

„Tallinna Kristlik Kiituse Kabeli Kogudus

80337570“;

3) kanda nimekirja II ossa vastavalt tähestiku järjekorrale pärast rida „Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liit Valguse Tee Vabakogudus 80220862“usuline ühendus:

„Eesti Kristlik Koguduste Liit

80332584“;

4) II osas nimetatud rea „Iidla Kristlik Kogudus Jumala Sõna 80331917“ asukohta muuta selliselt, et rida sõnastatakse vahetult pärast rida „Eesti Kristlik Koguduste Liit 80332584“;

5) II osas nimetatud rea „Kohtla-Järve Kristlik Kogudus Jumala Sõna 80204277“ asukohta muuta selliselt, et rida sõnastatakse vahetult pärast rida „Iidla Kristlik Kogudus Jumala Sõna 80331917“;

6) II osas nimetatud rea „Sillamäe Kristlik Kogudus Jumala Sõna 80204136“ asukohta muuta selliselt, et rida sõnastatakse vahetult pärast rida „Kohtla-Järve Kristlik Kogudus Jumala Sõna 80204277“;

7) II osas nimetatud rea „Tartu Kristlik Kogudus „Muutuste aeg“ 80299237“ asukohta muuta selliselt, et rida sõnastatakse vahetult pärast rida „Sillamäe Kristlik Kogudus Jumala Sõna 80204136“;

8) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Balti Nukleaarmeditsiini Assotsiatsioon (registrikood 80216754) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punkti 2, lõike 4 punktide 1, 6 ja 8 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 31. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/211-1 kohaselt;

9) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Eesti Kahevõistluse ja Suusahüpete Veteranide Klubi (registrikood 80014878) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 27. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/152-1 kohaselt;

10) kustutada punktist 1 „Tallinn“ Eesti Mäeselts (registrikood 80147964) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktide 1 ja 2, lõike 4 punktide 4 ja 8 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. septembri 2012. a otsuse nr 12.2-6/128-1 kohaselt;

11) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Inglise Kolledži Sihtasutus (registrikood 90000883) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktide 1, 2 ja 4, lõike 4 punkti 4 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. septembri 2012. a otsuse nr 12.2-6/141-1 kohaselt;

12) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Mittetulundusühing Asia Forum (registrikood 80273574) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 24. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/155-1 kohaselt;

13) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Mittetulundusühing Continuous Action (registrikood 80223317) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 30. oktoobri 2012. a otsuse nr 12.2-6/285-2-1 kohaselt;

14) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Mittetulundusühing Ensemble Voces Musicales (registrikood 80195265) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 28. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/317 kohaselt;

15) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Mittetulundusühing Gals (registrikood 80099805) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 23. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/186-1 kohaselt;

16) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Mittetulundusühing KULLAS TEAM (registrikood 80252613) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 5. juuni 2012. a otsuse nr 12.2-6/122-3 kohaselt;

17) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Mittetulundusühing Parem Maailm (registrikood 80247128) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 28. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/158-1 kohaselt;

18) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Mittetulundusühing Patsiendikaitse Keskus RADIX (registrikood 80040858) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 27. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/160-1 kohaselt;

19) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Mittetulundusühing Q Triathletes (registrikood 80246790) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 28. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/164-1 kohaselt;

20) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Mittetulundusühing SONICO (registrikood 80157419) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 27. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/170-1 kohaselt;

21) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Mittetulundusühing Subboteja (registrikood 80171572) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 23. juuli 2012. a otsuse nr 12.2-6/157-2 kohaselt;

22) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Mittetulundusühing T.T.RACING TEAM (registrikood 80185344) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 27. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/169-1 kohaselt;

23) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Mittetulundusühing Teater BEL-ETAGE (registrikood 80142642) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktide 1 ja 2, lõike 4 punkti 4 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 12. septembri 2012. a otsuse nr 12.2-6/135-1 kohaselt;

24) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ MTÜ Tallinna Kalev Võrkpalliklubi (registrikood 80154450) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 27. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/177-1 kohaselt;

25) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Ratsaspordiklubi CAF (registrikood 80198654) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 7. novembri 2012. a otsuse nr 12.2-6/355 kohaselt;

26) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Sihtasutus Dr Ruta Kruuda fond (registrikood 90009525) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 28. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/181-1 kohaselt;

27) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Sihtasutus Eesti Põllumajandustehnika Keskus (registrikood 90008703) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 24. oktoobri 2012. a otsuse nr 12.2-6/337 kohaselt;

28) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Sihtasutus Tallinn 2011 (registrikood 90009424) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punkti 2 ning lõike 7 punktide 1 ja 3 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 31. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/124-1 kohaselt;

29) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Edendamise Sihtasutus SORES (registrikood 90006957) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 28. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/197-1 kohaselt;

30) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Spordiklubi Erger (registrikood 80086139) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punkti 4, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 23. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/180-1 kohaselt;

31) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Spordiklubi HOOLER (registrikood 80011992) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 23. oktoobri 2012. a otsuse nr 12.2-6/330 kohaselt;

32) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Tallinn Veenus Lions Klubi (registrikood 80188503) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 28. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/202-1 kohaselt;

33) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Tallinna Humanitaargümnaasiumi Arengu Sihtasutus (registrikood 90006992) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punkti 4, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 22. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/107-1 kohaselt;

34) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Tallinna Pereraadio Ühing (registrikood 80075975) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 22. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/108-1 kohaselt;

35) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn“ Ühing Arete (registrikood 80157106) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punkti 2, lõike 4 punkti 1 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 30. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/209-1 kohaselt;

36) kustutada I osa punktist 2 „Harju maakond“ Eesti Jääpalliliit (registrikood 80153338) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punkti 2, lõike 4 punktide 1 ja 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 30. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/208-1 kohaselt;

37) kustutada I osa punktist 2 „Harju maakond“ Eesti Kurnimänguliit (registrikood 80086889) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punkti 4, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 23. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/182-1 kohaselt;

38) kustutada I osa punktist 2 „Harju maakond“ Keila Pesapalliklubi (registrikood 80070173) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punkti 2, lõike 4 punktide 1 ja 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 29. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/176-1 kohaselt;

39) kustutada I osa punktist 2 „Harju maakond“ Kose Korvpalliklubi (registrikood 80048759) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 21. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/111-1 kohaselt;

40) kustutada I osa punktist 2 „Harju maakond“ LC Tallinn Reval Klubi (registrikood 80198430) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 28. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/201-1 kohaselt;

41) kustutada I osa punktist 3 „Hiiu maakond“ Emmaste Spordiklubi (registrikood 80135524) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 22. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/110-1 kohaselt;

42) kustutada I osa punktist 3 „Hiiu maakond“ Haridusselts EDU (registrikood 80067509) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 22. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/113-1 kohaselt;

43) kustutada I osa punktist 4 „Narva“ Narva Evangeelsete Kristlaste-Nelipühilaste Misjon HALASTUS (registrikood 80045465) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 23. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/144-1 kohaselt;

44) kustutada I osa punktist 4 „Narva“ Sihtasutus VENE KULTUURI KIRDEKESKUS (registrikood 90003675) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 22. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/115-1 kohaselt;

45) kustutada I osa punktist 6 „Jõgeva maakond“ MTÜ PUURMANI GÜMNAASIUMI VILISTASKOGU (registrikood 80257807) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punkti 2, lõike 4 punktide 1 ja 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 30. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/212-1 kohaselt;

46) kustutada I osa punktist 6 „Jõgeva maakond“ Põltsamaa Emadeklubi (registrikood 80046938) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 22. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/116-1 kohaselt;

47) kustutada I osa punktist 7 „Järva maakond“ Kuriteoennetuse Sihtasutus (registrikood 90008643) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punkti 4, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 22. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/117-1 kohaselt;

48) kustutada I osa punktist 7 „Järva maakond“ MTÜ Veesilm (registrikood 80259539) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punkti 2, lõike 4 punktide 1 ja 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 30. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/213-1 kohaselt;

49) kustutada I osa punktist 7 „Järva maakond“ Spordiklubi Esto (registrikood 80070919) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 12. septembri 2012. a otsuse nr 12.2-6/119-1 kohaselt;

50) kustutada I osa punktist 9 „Lääne-Viru maakond“ Mittetulundusühing WIRU WERI ei WÄRISE (registrikood 80250662) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 23. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/118-1 kohaselt;

51) kustutada I osa punktist 10 „Põlva maakond“ Karateklubi Keiko (registrikood 80062280) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 23. oktoobri 2012. a otsuse nr 12.2-6/331 kohaselt;

52) kustutada I osa punktist 10 „Põlva maakond“ Mittetulundusühing Põlva Naiskoor MAI (registrikood 80156058) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punkti 2, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 30. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/194-1 kohaselt;

53) kustutada I osa punktist 11 „Pärnu maakond“ Mittetulundusühing Krims-Krams (registrikood 80168601) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 22. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/316 kohaselt;

54) kustutada I osa punktist 11 „Pärnu maakond“ Mittetulundusühing Plahvatusohu eksperdid (registrikood 80285726) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 23. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/142-1 kohaselt;

55) kustutada I osa punktist 14 „Tartu maakond“ Karlova selts (registrikood 80257351) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 22. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/149-1 kohaselt;

56) kustutada I osa punktist 14 „Tartu maakond“ Liivimaa Ratsaklubi (registrikood 80087647) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktide 1 ja 2, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 23. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/150-1 kohaselt;

57) kustutada I osa punktist 14 „Tartu maakond“ Mittetulundusühing Edutainer (registrikood 80237609) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 18. juuli 2012. a otsuse nr 12.2-6/151-2 kohaselt;

58) kustutada I osa punktist 14 „Tartu maakond“ Mittetulundusühing Puhkpilliorkester Tartu (registrikood 80077488) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 23. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/154-1 kohaselt;

59) kustutada I osa punktist 14 „Tartu maakond“ Mittetulundusühing Tibetoloogia Instituut (registrikood 80214643) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punkti 2, lõike 4 punkti 1 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 19. novembri 2012. a otsuse nr 12.2-6/210-5 kohaselt;

60) kustutada I osa punktist 14 „Tartu maakond“ Mittetulundusühing Tähe Piljardikool (registrikood 80253502) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 24. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/165-1 kohaselt;

61) kustutada I osa punktist 14 „Tartu maakond“ Sihtasutus B.G.Forseliuse Fond (registrikood 90001210) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punkti 2, lõike 4 punktide 1 ja 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 30. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/214-1 kohaselt;

62) kustutada I osa punktist 14 „Tartu maakond“ Soome-Ugri Rahvaste Noorsoo Assotsiatsiooni Eesti Ühendus (registrikood 80248599) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 24. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/161-1 kohaselt;

63) kustutada I osa punktist 14 „Tartu maakond“ Sportmängude Kohtunike Klubi Vile (registrikood 80077778) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktide 1 ja 2, lõike 4 punkti 4 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. septembri 2012. a otsuse nr 12.2-6/174-2 kohaselt;

64) kustutada I osa punktist 14 „Tartu maakond“ Südamekirurgia Arendusühing (registrikood 80041071) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktide 1 ja 2, lõike 4 punkti 4 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 6. septembri 2012. a otsuse nr 12.2-6/129-2 kohaselt;

65) kustutada I osa punktist 14 „Tartu maakond“ Tartu Kivisilla Taastamise Selts (registrikood 80101809) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punkti 2, lõike 4 punkti 1 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. septembri 2012. a otsuse nr 12.2-6/130-2 kohaselt;

66) kustutada I osa punktist 14 „Tartu maakond“ Vomax Teadusselts (registrikood 80240675) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 24. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/168-1 kohaselt;

67) kustutada I osa punktist 16 „Viljandi maakond“ Jalgpalliklubi FC Tarvastu (registrikood 80090709) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 23. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/162-1 kohaselt;

68) kustutada I osa punktist 16 „Viljandi maakond“ Mittetulundusühing Männimäe Lasteaed (registrikood 80203125) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 23. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/159-1 kohaselt;

69) kustutada I osa punktist 16 „Viljandi maakond“ Sihtasutus Johann Köleri Fond (registrikood 90004208) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 24. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/163-1 kohaselt;

70) kustutada I osa punktist 16 „Viljandi maakond“ Võhma Lastekaitse Selts (registrikood 80002616) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 24. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/167-1 kohaselt;

71) kustutada I osa punktist 17 „Võru maakond“ mittetulundusühing NÕNOVA PERELASTEKODU (registrikood 80068510) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punkti 2, lõike 4 punktide 1 ja 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 30. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/207-1 kohaselt;

72) kustutada I osa punktist 17 „Võru maakond“ Spordiklubi Urvaste (registrikood 80101436) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 24. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/166-1 kohaselt;

73) kustutada I osa punktist 17 „Võru maakond“ Tsolgo Arendusühing (registrikood 80178947) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 28. augusti 2012. a otsuse nr 12.2-6/196-1 kohaselt;

74) kustutada II osast Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Lelle Püha Kolmainu Kogudus (registrikood 80210830) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 17. septembri 2012. a otsuse nr 12.2-6/320 kohaselt;

75) kustutada II osast Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Krootuse Kogudus (registrikood 80216854) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 17. septembri 2012. a otsuse nr 12.2-6/319 kohaselt;

76) kustutada II osast Eesti Kristlik Ühinemise Kogudus (registrikood 80196508) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 17. septembri 2012. a otsuse nr 12.2-6/321 kohaselt;

77) kustutada II osast Kogudus Päikese Hiis (registrikood 80216139) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 30. oktoobri 2012. a otsuse nr 12.2-6/346 kohaselt;

78) kustutada II osast Kuimetsa Kristlik Elava Jumala Kogudus (registrikood 80211521) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 30. oktoobri 2012. a otsuse nr 12.2-6/348 kohaselt;

79) kustutada II osast TALLINNA KRISTLIK VÕIDU KOGUDUS (registrikood 80195229) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 30. oktoobri 2012. a otsuse nr 12.2-6/347 kohaselt;

80) I osa punktis 1 „Tallinn“ asendada sihtasutuse nimi „Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove“ (registrikood 90008287) nimega „Sihtasutus Innove“;

81) I osa punktis 1 „Tallinn“ asendada mittetulundusühingu nimi „Mittetulundusühing Eesti mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit“ (registrikood 80005069) nimega „Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit“;

82) I osa punktis 1 „Tallinn“ asendada mittetulundusühingu nimi „Mittetulundusühing Tallinna Loomaaia Sõprade Selts“ (registrikood 80088767) nimega „MTÜ Tallinna Loomaaia Sõprade Selts“;

83) I osa punktis 1 „Tallinn“ asendada mittetulundusühingu nimi „Sclerosis Multiplex`i Ühing“ (registrikood 80084181) nimega „Eesti Sclerosis Multiplex´i Ühingute Liit“;

84) I osa punktis 1 „Tallinn“ asendada sihtasutuse nimi „Sihtasutus Kuningas Arturi Fond“ (registrikood 90006265) nimega „Sihtasutus Kuningas Arthuri Fond“;

85) I osa punktis 1 „Tallinn“ asendada sihtasutuse nimi „Sihtasutus UNICEF Eesti Fond“ (registrikood 90008985) nimega „sihtasutus Hea Tahte Saatkond“;

86) I osa punktis 1 „Tallinn“ asendada mittetulundusühingu nimi „Tallinna Rahvusvaheline Naiste Klubi“ (registrikood 80131360) nimega „Tallinna Rahvusvaheline Naisteklubi“;

87) I osa punktis 6 „Jõgeva maakond“ asendada sihtasutuse nimi „Sihtasutus Betti Alveri Fond“ (registrikood 90001440) nimega „Sihtasutus Betti Alveri Muuseum“;

88) I osa punktis 10 „Põlva maakond“ asendada mittetulundusühingu nimi „Põlvamaa Reumaliit“ (registrikood 80081290) nimega „Põlva Reumaühing“;

89) I osa punktis 11 „Pärnu maakond“ asendada mittetulundusühingu nimi „Mittetulundusühing Pärnu David Oistrahhi Festival“ (registrikood 80116372) nimega „Mittetulundusühing David Oistrahhi Festival“ ja viia see vastavalt tähestiku järjekorrale punkti 12 „Rapla maakond“;

90) II osas asendada koguduse nimi „Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kunda Kogudus“ (registrikood 80209335) nimega „Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kunda Kolmekuninga Kogudus“;

91) II osas asendada koguduse nimi „Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Lehtse Evangeelse Misjoni Kogudus“ (registrikood 80205801) nimega „Lehtse Evangeelne Vabakogudus“ ja asukohta muuta selliselt, et rida sõnastatakse vahetult pärast rida „Laagri Kristlik Kogudus 80316378“;

92) II osas asendada koguduse nimi „Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Viimsi Vabakogudus“ (registrikood 80212851) nimega „Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Evangeeliumi Kristlaste Viimsi Vabakogudus“;

93) II osas asendada koguduse nimi „Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Püha Eelkäija Skiita Öörikul“ (registrikood 80298717) nimega „Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Püha Eelkäija Skiita Reomäel“;

94) II osas asendada koguduse nimi „Pärnu Budistlik Kogudus Tiibeti Budismi Keskus Sangye Ling“ (registrikood 80249771) nimega „Pärnu Budistlik Kogudus Drikung Dorje Tšö Dzong“;

95) II osas asendada koguduse nimi „Pärnu Nelipühakogudus Eelim“ (registrikood 80203562) nimega „Pärnu Linna Raekogudus“.

2. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ningMaksu- ja Tolliametil teha korraldus koos nimekirjast kustutamise aluseks oleva Maksu- ja Tolliameti otsusega teatavaks korralduse punkti 1 alapunktides 8–79 nimetatud mittetulundusühingule, sihtasutusele või usulisele ühendusele.

3. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2013. a. 

 

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json