Teksti suurus:

Elva linna 2013. aasta eelarve

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Elva linna 2013. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Elva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.05.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2013, 32

  Elva linna 2013. aasta eelarve

  Vastu võetud 28.01.2013 nr 4

  Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõige 1 punkt 1; “Elva linna põhimääruse” § 48 lõige 13; Elva Linnavolikogu 17.12.2012.a määruse nr 37 “Elva linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse esitamise ning reservfondi kasutamise kord” § 9 lõige 8 alusel.

  § 1.   Kinnitada Elva linna 2013. aasta eelarve kogumahus 6 649 600 eurot vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada Elva linna 2013. aasta eelarve kassatagavara suuruseks 5 000 eurot.

  § 3.   Elva Linnavalitsusel kinnitada Elva linna 2013.a linnavalitsuse tasandi eelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud eelarvest ja selle seletuskirjas toodud informatsioonist. Linnavalitsuse tasandi eelarve teha teatavaks linnavolikogule.

  § 4.   Lubada Elva linnapeal maksta hallatavate asutuste juhtidele ühekordseid preemiaid tähtpäevade või sündmuste puhul ja erieesmärgilisi toetusi ning lisatasusid vastava asutuse eelarve vahenditest.

  § 5.   Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

  § 6.   Määrus jõustub 04. veebruaril 2013. aastal.

  Leelo Suidt
  Linnavolikogu esimees

  Lisa 1 Elva linna 2013.a eelarve

  Lisa 2 Seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json