EttevõtlusKaubandus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmiseks korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja üüri määr otsustuskorras üürile andmisel

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.03.2014
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2013, 38

Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmiseks korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja üüri määr otsustuskorras üürile andmisel

Vastu võetud 23.01.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord" § 6 lg 5 ja § 11 lg 3 alusel.

§ 1.   Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmiseks korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ilma käibemaksuta

  (1) Linnarajatise üürile andmisel:
  1) püsiva müügikoha paigaldamiseks 7,70 €/m² kuus;
  2) konteinertankla paigaldamiseks (kiosk koos mahuti ja kütuse väljastamiseks vajaliku teisaldatava inventariga) 30,70 €/m² kuus;
  3) Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord" (edaspidi määrus nr 21) § 5 lõike 3 punktis 1 nimetatud juhul 12,80 €/m² kuus.

  (2) Paikkondlikud koefitsiendid käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-3 nimetatud üüri minimaalsuuruse suhtes:
  1) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal punktis 1 nimetatud juhul 2,0;
  2) Põhja-Tallinna territooriumil punktis 1 nimetatud juhul, kui üürile antava linnarajatise suurus on üle 50 m² 0,7;
  3) Raekoja platsil määruse nr 21 § 5 lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud juhul 30,0;
  4) Raekoja platsil jõuluturu korraldamisel määruse nr 21 § 5 lõike 2 punktis 3 nimetatud juhul 3,0;
  5) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal määruse nr 21 § 5 lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud juhul 3,0.

§ 2.   Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmisel otsustuskorras kohaldatava üüri määr ilma käibemaksuta

  (1) Linnarajatise üürile andmisel:
  1) toitlustusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume 8,65 €/m² kuus;
  2) kaupluse või teenindusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume 3,80 €/m² kuus;
  3) laudade, toolide jm inventari hooajaliseks paigaldamiseks püsiva müügikoha juurde selles müügikohas turustatava kauba tarbimiseks kohapeal 3,20 €/m² kuus;
  4) lillemüügilaua paigaldamiseks 6,40 €/m² kuus;
  5) lillemüügilaua paigaldamiseks tähtajaga alla ühe kuu 192,00 €/m² kuus (üür arvestatakse käesoleva määruse §-s 3 sätestatud korras);
  6) olmeteeninduskoha paigaldamiseks 6,40 €/m² kuus;
  7) meelelahutusinventari paigaldamiseks 3,20 €/m² kuus;
  8) parkimisteenusega kauplemiseks 0,10 €/m² kuus;
  9) jõulukuuskedega kauplemiseks 6,40 €/m² kuus;
  10) müügilaua, -leti või -stendi, kauplemiseks kohandatud haagise vm kauplemisinventari paigaldamiseks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-9 nimetamata juhtudel 12,80 €/m² kuus.

  (2) Paikkondlikud koefitsiendid Kesklinna linnaosa territooriumil käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-10 nimetatud üüri määra suhtes:
  1) Raekoja platsil toitlustusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume 4,2;
  2) Vanal turul, Vanaturu kaelas ja Viru tänaval toitlustusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume 3,2;
  3) Vabaduse väljakul toitlustusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume 1,7;
  4) Kesklinna linnaosa territooriumil toitlustusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole ettevõtte siseruume käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1-3 nimetamata juhtudel 1,3;
  5) Raekoja platsil müügilaua, -leti või -stendi, kauplemiseks kohandatud haagise vm kauplemisinventari paigaldamiseks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-9 nimetamata juhtudel 30,0;
  6) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal müügilaua, -leti või -stendi, kauplemiseks kohandatud haagise vm kauplemisinventari paigaldamiseks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-9 nimetamata juhtudel 3,0;
  7) väljaspool Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaupluse või teenindusettevõtte tegevuse hooajalisel laiendamisel väljapoole ettevõtte siseruume 6,0;
  8) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal kaupluse või teenindusettevõtte tegevuse hooajalisel laiendamisel väljapoole ettevõtte siseruume 12,0.

§ 3.   Üüri suuruse arvutamine linnarajatise kasutusse andmisel tähtajaga alla ühe kuu

  Linnarajatise üürimisel tähtajaga alla ühe kuu lähtutakse üüri minimaalsuuruse ja üüri suuruse arvutamisel vastavalt §-des 1 ja 2 sätestatud määradest. Määr jagatakse kuu päevade arvuga ning tulemus korrutatakse ühest kuust lühema perioodi moodustavate päevade arvuga.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2010 määrus nr 47 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmiseks korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja üüri suurus otsustuskorras üürile andmisel" tunnistatakse kehtetuks.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json