Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2013, 65

Maamaksumäära kehtestamine
[RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

Vastu võetud 23.03.2006 nr 20
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.01.2013RT IV, 01.02.2013, 1204.02.2013

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lg 1 alusel.
[RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse Tallinna linna haldusterritooriumil:
  1) maamaksumäära kehtestamist;
  2)
[Kehtetu - RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]
  3)
[Kehtetu - RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]
  4)
[Kehtetu - RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

§ 2.   Maamaksumäära kehtestamine

  Maamaksumääraks Tallinnas on 2,5% maa maksustamishinnast aastas.
(Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011, rakendatakse alates 01.01.2012)

§ 3.   Maatüki maksustamishinna arvutamine
[Kehtetu - RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

§ 4.   Maatüki maksustamishinna akt
[Kehtetu - RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

§ 5.   Andmete esitamine Maksu- ja Tolliametile
[Kehtetu - RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

§ 6.   Maatüki maksustamishinna teatavakstegemine
[Kehtetu - RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

§ 7. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json