HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Viluste Põhikooli arengukava aastateks 2013-2018

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Veriora Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2013, 66

Viluste Põhikooli arengukava aastateks 2013-2018

Vastu võetud 29.11.2012 nr 13

Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus” § 67, “Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus” § 22 lg 1 p 7 ja § 37 alusel.

§ 1.   Viluste Põhikooli arengukava kinnitamine

  Kinnitada „Viluste Põhikooli arengukava aastateks 2013-2018“ ja tegevuskava aastateks 2013-2015, mis on toodud määruse lisadena.

§ 2.   Määruse jõustumine ja avaldamine

  (1) Alates 01.01.2013 tunnistada kehtetuks Veriora Vallavolikogu 23.04.2009 määrus nr 12 „Viluste Põhikooli arengukava aastateks 2009-2013“ koos lisaga „Viluste Põhikooli tegevuskava 2009-2011“ ja Veriora Vallavolikogu 26.01.2010 määrusega nr 2 kinnitatud „Viluste Põhikooli tegevuskava 2010-2012“.

  (2) Määrus koos lisadega jõustub 01.01.2013.

  (3) Määrus avaldatakse Riigi Teataja elektroonses andmekogus.

Rein Raadla
volikogu esimees

Lisa 1 Viluste Põhikooli arengukava aastateks 2013-201

Lisa 2 Viluste Põhikooli tegevuskava 2013-2015

/otsingu_soovitused.json