Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Tallinna maamaksu registri põhimääruse ja Tallinna linnamaa registri põhimääruse kinnitamine ning Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määruse nr 49 ja 21. detsembri 2000 määruse nr 63 muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2013, 67

Tallinna maamaksu registri põhimääruse ja Tallinna linnamaa registri põhimääruse kinnitamine ning Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määruse nr 49 ja 21. detsembri 2000 määruse nr 63 muutmine

Vastu võetud 13.06.2002 nr 40
jõustumine 20.06.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.01.2013RT IV, 01.02.2013, 1204.02.2013

Juhindudes Andmekogude seaduse § 44, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 1, linnavolikogu 4. aprilli 2002 otsustest nr 148 ja nr 149 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust, Tallinna Linnavolikogu määrab:

1. Kinnitada Tallinna maamaksu registri põhimäärus vastavalt lisale 1.

2. [Kehtetu - RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

3. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

4. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

5. Määrus jõustub 20. juunil 2002.

Lisa 1 Tallinna maamaksu registri põhimäärus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json