Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Elva linna 2014. aasta eelarve

Elva linna 2014. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Elva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2014, 27

  Elva linna 2014. aasta eelarve

  Vastu võetud 27.01.2014 nr 2
  jõustumine 04.02.2014

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, Elva linna põhimääruse § 48 lg 13, Elva linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse esitamise ning reservfondi kasutamise korra § 9 lg 8 alusel.

  § 1.  Kinnitada Elva linna 2014. aasta eelarve kogumahus 6 749 000 eurot vastavalt lisale.

  § 2.  Kinnitada Elva linna 2014. aasta eelarve kassatagavara suuruseks 5 000 eurot.

  § 3.  Elva Linnavalitsusel kinnitada Elva linna 2014.a linnavalitsuse tasandi eelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud eelarvest ja selle seletuskirjas toodud informatsioonist. Linnavalitsuse tasandi eelarve teha teatavaks linnavolikogule.

  § 4.  Lubada Elva linnapeal maksta hallatavate asutuste juhtidele ühekordseid preemiaid tähtpäevade või sündmuste puhul ja erieesmärgilisi toetusi ning lisatasusid vastava hallatava asutuse eelarve vahenditest.

  § 5.  Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

  § 6.  Määrus jõustub 04. veebruaril 2014. aastal.

  Meelis Karro
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Elva linna 2014. aasta eelarve