ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Antsla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2017, 38

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Antsla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028

Vastu võetud 16.02.2016 nr 4
RT IV, 26.02.2016, 8
jõustumine 29.02.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.01.2017RT IV, 01.02.2017, 304.02.2017

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse” § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016 - 2028 kinnitamine

  Kinnitada Antsla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]>

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Antsla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028
[RT IV, 01.02.2017, 3 - jõust. 04.02.2017]

Lisa 2 Joonis 1 Antsla

Lisa 3 Joonis 2 Kobela

Lisa 4 Joonis 3 Vana-Antsla

Lisa 5 Joonis 4 Tsooru

Lisa 6 Joonis 5 Kraavi

Lisa 7 Joonis 6 Kobela-Antsla

Lisa 8 Joonis 7 Kraavi-Antsla

Lisa 9 Joonis 8 Inno-Kobela