HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Luke lasteaed Segasumma arengukava 2017 – 2019 kinnitamine

Luke lasteaed Segasumma arengukava 2017 – 2019 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2017, 52

Luke lasteaed Segasumma arengukava 2017 – 2019 kinnitamine

Vastu võetud 26.01.2017 nr 65

Määrus kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 9¹ lõike 3 alusel.

§ 1.  Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Luke lasteaed Segasumma arengukava 2017 – 2019 (lisatud).

§ 2.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2017.

Jaanus Järveoja
Volikogu esimees

Lisa Arengukava 2017 - 2019