Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine

Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine - sisukord
  Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2019, 2

  Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine

  Vastu võetud 25.01.2019 nr 33

  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 373 lõige 1 järgi sätestab, et maakonnal peab olema arengustrateegia, mis on aluseks maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ja koostööpartnerite poolt ühiselt maakonna arengu suunamisel, ühiselt tehtavate ja omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringute kavandamisel, investeeringuteks toetuse taotlemisel ning KOKS § 61 lõikes 1 nimetatud kohaliku omavalitsuse üksustele antud ühiste ülesannete täitmisel. Lääne maakonna arengustrateegia eelnõu koostas KOKS § 374 lõike 3 kohaselt Lääne maakondlik arenduskeskus Sihtasutus Läänemaa ja esitas eelnõu asjaomastele valla- või linnavolikogudele kooskõlastamiseks. Maakonna arengustrateegia loetakse KOKS § 374 lõike 6 järgi vastuvõetuks ja see jõustub pärast seda, kui vähemalt kaks kolmandikku maakonna selliste kohaliku omavalitsuse üksuste volikogudest, mille elanike koguarv moodustab vähemalt kaks kolmandikku maakonna elanike koguarvust ning mille hulka peab kuuluma ka maakonnakeskuseks olev kohaliku omavalitsuse üksus, on selle määrusega heaks kiitnud hiljemalt 15. jaanuaril. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 6 alusel.

  § 1.  Kiita heaks „Lääne maakonna arengustrateegia 2035+“ (lisatud).

  § 2.  Avaldada „Lääne maakonna arengustrateegia 2035+“ linna veebilehel.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaanus Karilaid
  Volikogu esimees

  Lisa Lääne maakonna arengustateegia 2035+

  /otsingu_soovitused.json