Teksti suurus:

Hiiu Vallavolikogu 20.11.2014 määruse nr 28 „Hiiu Valla Raamatukogu põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2019, 4

Hiiu Vallavolikogu 20.11.2014 määruse nr 28 „Hiiu Valla Raamatukogu põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 24.01.2019 nr 47
jõustumine 01.03.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Hiiu Valla Raamatukogu põhimääruse muutmine

  Täiendada Hiiu Valla Raamatukogu põhimääruse § 7 lõikega 3 sõnastades selle järgmiselt:
(3) Raamatukogu täidab Lauka Põhikooli kooliraamatukogu ülesandeid põhikogu osas.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2019

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json