Teksti suurus:

Hiiu Vallavolikogu 8.9.2016 määruse nr 74 „Lauka põhikooli põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2019, 5

Hiiu Vallavolikogu 8.9.2016 määruse nr 74 „Lauka põhikooli põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 24.01.2019 nr 46
jõustumine 01.03.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Lauka Põhikooli põhimääruse muutmine

  Muuta Lauka Põhikooli põhimääruse § 10 sõnastades selle järgmiselt:
(1) Kooli raamatukogu põhiülesannete täitmist põhikogu osas täidab Kärdla Osavalla Valitsuse hallatav asutus Hiiu Valla Raamatukogu Lauka haruraamatukogu.
(2) Koolis on õppekava läbiviimiseks vajalik õppekirjanduse kogu.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsist 2019.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json