Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks toetuste maksmise piirmäärad 2022. aastal

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks toetuste maksmise piirmäärad 2022. aastal - sisukord
Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.02.2023
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2022, 5

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks toetuste maksmise piirmäärad 2022. aastal

Vastu võetud 25.01.2022 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 ja § 14 lõike 2, Rae Vallavolikogu 16. aprilli 2019.a määruse nr 34 „Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ ning Rae Vallavolikogu 18. jaanuari 2022. a määrusega nr 4 kinnitatud Rae valla 2022. aasta eelarve alusel.

§ 1.   Sotsiaaltoetuste piirmäärad

  Kinnitada 2022. aastal valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad alljärgnevalt:
  1) vähekindlustatud pere lapse koolitoetus – 100 eurot;
  2) asendushooldusteenusel oleva lapse/noore sünnipäevatoetus – 50 eurot, jõulutoetus – 100 eurot, koolilõputoetus – 50 eurot ja elluastumise toetus – 320 eurot;
  3) suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus – 100 eurot (makstakse välja maikuus);
  4) suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema jõulutoetus – 100 eurot (makstakse välja detsembrikuus);
  5) pensionäri, puudega täisealise ja puudega lapse ravimi-/või hambaravitoetus – 100 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul);
  6) pensionäri ja puudega lapse prillitoetus – 50 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul);
  7) toetus puudega täisealise ja puudega lapse küttekulude eest osaliseks tasumiseks – 50 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul);
  8) eaka (alates 85. eluaastast) tähtpäevatoetus – 50 eurot;
  9) kinnipidamisasutusest vabanenud isiku ühekordne toetus – 50 eurot;
  10) vältimatu sotsiaalabi toetus (ühekordne toidukott) – 20 eurot;
  11) matusetoetus (vahendid eraldatakse läbi toetusfondi) – 300 eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 22.12.2020 määrus nr 24 „Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks toetuste maksmise piirmäärad 2021. aastal“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (3) Piirmäärasid rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022.

Madis Sarik
vallavanem

Helle Semmel
jurist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json