Teksti suurus:

Kolkja Lasteaed-Põhikooli põhimääruse muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.02.2023
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2023, 8

Kolkja Lasteaed-Põhikooli põhimääruse muutmine

Vastu võetud 25.01.2023 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 1 lõike 2 ja § 66 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja Peipsiääre valla põhimääruse § 60 lõike 1 alusel.

§ 1.   Muuta Peipsiääre Vallavolikogu 18.12.2019 määruse nr 29 „Kolkja Lasteaed-Põhikooli põhimäärus“ § 1 lõiget 5 ja sõnastada see alljärgnevalt:


„(5) Kolkja Lasteaed-Põhikooli asukoht ja tegutsemiskoht on Suur tee 39, Kolkja alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa, 60306.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json