HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Koolilõpetaja stipendium

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2023, 31

Koolilõpetaja stipendium

Vastu võetud 21.09.2021 nr 102
RT IV, 28.09.2021, 5
jõustumine 01.10.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.01.2023RT IV, 01.02.2023, 1604.02.2023, rakendatakse alates 1.01.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Koolilõpetaja stipendium

  (1) Koolilõpetaja stipendiumi (edaspidi stipendium) eesmärk on tunnustada gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetanud ja kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud õpilasi, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kambja vald, ning toetada lõpetajate edasisi õpinguid ja enesearendamist

  (2) Stipendium on ühekordne ja antakse samal kalendriaastal lõpetajale.

  (3) Stipendiumi suurus on:
  1) 500 eurot gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud õpilasele ja kutsekeskhariduse õpingud kiitusega lõpetanud õpilasele, kelle keskmine kaalutud hinne on 5,0;
[RT IV, 01.02.2023, 16 - jõust. 04.02.2023, rakendatakse alates 1.01.2023]
  2) 400 eurot gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanud õpilasele ja kutsekeskhariduse õpingud kiitusega lõpetanud õpilasele, kelle keskmine kaalutud hinne on 4,6 või kõrgem.
[RT IV, 01.02.2023, 16 - jõust. 04.02.2023, rakendatakse alates 1.01.2023]

  (4) Stipendiumi saaja elukoht rahvastikuregistris peab olema Kambja vald hiljemalt stipendiumi andmise aasta 1. jaanuaril.
[RT IV, 01.02.2023, 16 - jõust. 04.02.2023, rakendatakse alates 1.01.2023]

§ 2.   Koolilõpetaja stipendiumi määramiseks esitamine

  Gümnaasiumi hõbe- ja kuldmedaliga lõpetaja ja kutsekeskhariduse õpingud kiitusega lõpetaja nime koos isiku pangakonto rekvisiitidega esitab õppeasutus Kambja Vallavalitsusele hiljemalt kaks nädalat enne õppeasutuse lõpetamist.
[RT IV, 01.02.2023, 16 - jõust. 04.02.2023, rakendatakse alates 1.01.2023]

§ 3.   Andmete kontrollimine ja stipendiumi maksmise otsustamine

  Vallavalitsus kontrollib Eesti Hariduse Infosüsteemist esitatud andmete õigsust ja kannab stipendiumi saaja esitatud pangakontole.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json