SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse maksmisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Toimetulekutoetuse maksmisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad - sisukord
Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.02.2023, 37

Toimetulekutoetuse maksmisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Vastu võetud 25.01.2018 nr 2
RT IV, 31.01.2018, 5
jõustumine 03.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.03.2022RT IV, 07.04.2022, 310.04.2022
25.08.2022RT IV, 01.09.2022, 604.09.2022
26.01.2023RT IV, 01.02.2023, 504.02.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2023

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Piirmäärade kehtestamisel arvestatakse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi või pereliikmete arvu.

  (2) Eluasemekulude arvestamise alus on kuludokument.

  (3) Normpinnast väiksema eluruumi alalise kulu korral on toimetulekutoetuse määramise alus eluruumi tegelik kulu.

  (4) Toimetulekutoetuse menetlejal on õigus otsustada, kas kuludokumendi alusel soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumuse väljamakse tehakse ühe maksena või jagatuna kütteperioodile.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad on:
  1) üüritasu kuni 6,00 eurot ruutmeetri kohta kuus;
[RT IV, 01.02.2023, 5 - jõust. 04.02.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2023]
  11) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset 6 eurot ruutmeetri kohta kuus;
[RT IV, 01.02.2023, 5 - jõust. 04.02.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2023]
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu, kuni 2 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2,5 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  4) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus (kütteperioodil kuni 7 kuud kalendriaastas) kaug- ja elektriküttega eluruumi küte kuni 6 eurot ruutmeetri kohta kuus ning kaug- ja elektrikütteta eluruumi küte kuni 4 eurot ruutmeetri kohta kuus;
[RT IV, 01.02.2023, 5 - jõust. 04.02.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2023]
  5) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 4 kuupmeetrit iga pereliikme kohta kuus;
  6) tarbitud elektrienergia kulu kuni 200 kWh üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 50 kWh iga järgneva pereliikme kohta kuus;
[RT IV, 07.04.2022, 3 - jõust. 10.04.2022]
  7) tarbitud majapidamisgaasi ühe kuni 17 kg ballooni maksumus leibkonna kohta nelja kuu jooksul;
[RT IV, 07.04.2022, 3 - jõust. 10.04.2022]
  8) maamaksukulu juhul, kui toimetulekutoetuse taotleja ei ole maamaksu tasumisest täielikult või osaliselt vabastatud maamaksuseaduse § 11 alusel. Arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,20 eurot 1 ruutmeetri kohta 2 korda aastas;
[RT IV, 01.02.2023, 5 - jõust. 04.02.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2023]
  9) hoonekindlustuse kulu kuni 0,20 eurot kasutatava eluruumi 1 ruutmeetri kohta kuus;
  10) tegelik olmejäätmete veo tasu.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json