Teksti suurus:

Mõisaküla linna ametiasutuse palgajuhendi muutmine

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.03.2014
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2014, 3

Mõisaküla linna ametiasutuse palgajuhendi muutmine

Vastu võetud 20.02.2014 nr 5

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 36 ning „Avaliku teenistuse seaduse“ § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Mõisaküla Linnavolikogu 27. märtsi 2013. a määruses nr 4 „Mõisaküla linna ametiasutuse palgajuhend“ paragrahvi 5 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Põhipalga – ja töötasumäärad täistööaja korral on:
1) linnasekretär 919 eurot;
2) pearaamatupidaja 844 eurot;
3) sotsiaal- ja noorsootöö spetsialist 770 eurot;
4) arendusspetsialist 735 eurot;
5) sekretär-asjaajaja 572 eurot;
6) raamatupidaja 572 eurot;
7) majahoidja 355 eurot.“.

§ 2.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2014.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jorma Õigus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json