Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Narva teeregistri asutamine

Narva teeregistri asutamine - sisukord
  Väljaandja:Narva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2000
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2014, 25

  Narva teeregistri asutamine

  Vastu võetud 27.09.2000 nr 49
  jõustumine 30.09.2000

  Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 1, Teeseaduse § 11 lõige 4, Andmekoguse seaduse § 4 ja § 43 lõiked 1, 2 ja 5 ja Narva linnavolikogu määruse nr 23/14 17.05.2000.a., Linnavolikogu määrab:

  § 1.   Asutada Narva teeregister.

  § 2.   Registrit peetakse elektroonselt infotehnoloogilise registrina.

  § 3.   Registri vastutavaks töötlejaks on Narva linnavalitsus ja volitatud töötlejaks Narva Linnamajandusamet.

  § 4.   Finantseerida registri asutamist, pidamist, täiendamist ja arendamist Narva linna eelarvest.

  § 5.   Kinnitada Narva teeregistri põhimäärus (lisatud).

  § 6.   Määrus jõustub peale selle avalikustamist.

  Elsa Suikanen
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Narva teeregistri pidamise põhimäärus

  /otsingu_soovitused.json