Teksti suurus:

Karksi valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Karksi valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2014, 55

Karksi valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 27.02.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse kohalik omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1 ning § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 ja Karksi valla põhimääruse § 44 alusel.

§ 1.   Karksi valla 2014. aasta eelarve

  Kinnitada Karksi valla 2014. aasta eelarve kogumahus 3 192 974 eurot, sealhulgas põhitegevuse tulud 3 010 614 eurot, investeerimistegevuse tulud 35 473 eurot, finantstulud 150 eurot ja likviidsete varade muutus 146 737 eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Käesolevat määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2014. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Siret Vene
Volikogu esimees

Lisa Karksi valla 2014. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json