Teksti suurus:

Kuusalu valla 2014. aasta eelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2014, 59

Kuusalu valla 2014. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 26.02.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2, Kuusalu valla põhimääruse § 7 lõigete 1.2 ja 4 ning Kuusalu valla arengukava alusel ja tulenevalt Kuusalu Vallavalitsuse ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2014. aasta eelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2014. aasta eelarve põhitegevuse tulud 6763 726 eurot, põhitegevuse kulud -6257 639 eurot, investeerimistegevus – 758 283 eurot, finantseerimistegevus 382 496 eurot ja likviidsete varade muutus (suurenemine) 130 300 eurot vastavalt lisale 1.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu ühe kuu jooksul peale eelarve avalikustamist 2014. aasta eelarve põhitegevuse kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2014.a.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kirsman
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla 2014. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json