ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kinnitamine

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Laekvere Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.02.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2016, 34

  Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kinnitamine

  Vastu võetud 22.02.2016 nr 3
  jõustumine 01.04.2016

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1 ja § 30 lõige 1 punkti 2, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 14¹ lõike 1, § 14² lõike 2 alusel ning lähtudes Laekvere valla veemajandusprojekti lõpparuandest.

  § 1.   Kinnitada 1. aprillist 2016 Laekvere valla haldusterritooriumil veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind koos käibemaksuga järgnevalt:


  1.1 vesi - 2,04 eurot/m3;
  1.2 heitvesi - 2,04 eurot/m3;
  1.3 purgimine - 2,04 eurot/m3.

  § 2.   Kehtestatud hinnad avalikustatakse 30 päeva enne nende muutmist Laekvere Valla Sõnumites, valla koduleheküljel internetis ning ühe korra maakonnalehes Virumaa Teataja.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Laekvere Vallavalitsuse 05. veebruari 2013 määrus nr 1 “Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kinnitamine”.

  § 4.   Määrus jõustub 1. aprillil 2016.

  Aarne Laas
  Vallavanem

  Karin Tampere
  Vallasekretär

  /otsingu_soovitused.json