HaridusKool

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2016, 36

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Vastu võetud 18.08.2015 nr 17
RT IV, 27.08.2015, 24
jõustumine 30.08.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2015RT IV, 29.12.2015, 9201.01.2016
16.02.2016RT IV, 01.03.2016, 204.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 01.03.2016, 2 - jõust. 04.03.2016]

§ 1.  Sotsiaaltoetuste määrad

 (1) Sünnitoetuse esimese osa suuruseks on 250 eurot. Sünnitoetuse teise osa suuruseks on 150 eurot.
[RT IV, 29.12.2015, 92 - jõust. 01.01.2016]

 (2) Matusetoetuse suuruseks on 160 eurot.

 (3) Esimesse klassi astuja toetuse suuruseks on rahalises väärtuses 50 eurot.

 (4) Koolilõputoetuse suuruseks on 50 eurot.

 (5) Prillitoetuse piirmääraks on 32 eurot.

 (6) Tšernobõli veteranide toetuse piirmääraks on 128 eurot

 (7) Küttetoetust määratakse rahalises väärtuses kuni 150 eurot

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Määruse § 1 lõiget 4 rakendatakse alates 16.06.2015.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.