ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lihula linna soojusmajanduse arengukava (aastateks 2015-2025) kinnitamine

Lihula linna soojusmajanduse arengukava (aastateks 2015-2025) kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Lihula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.09.2020
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2016, 62

Lihula linna soojusmajanduse arengukava (aastateks 2015-2025) kinnitamine

Vastu võetud 25.02.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Lihula linna soojusmajanduse arengukava kinnitamine

  Kinnitada Lihula linna soojusmajanduse arengukava (aastateks 2015-2025) vastavalt määruse Lisale 1.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Jaak Kastepõld
Vallavolikogu esimees

Lisa Lihula linna soojusmajanduse arengukava (aastateks 2015-2025)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json