ElamumajandusEluruumid

Teksti suurus:

Üüri piirmäärade kehtestamine

Üüri piirmäärade kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Anija Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2016, 69

  Üüri piirmäärade kehtestamine

  Vastu võetud 18.02.2016 nr 78

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, elamuseaduse § 371 lõike 1, Anija Vallavolikogu 26.06.2008 määrusega nr 90 kinnitatud Anija vallale kuuluvate eluruumide üürile andmise ja kasutamise korra § 8 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kehtestada Anija valla munitsipaalomandis olevatele eluruumidele järgmised üüri piirmäärad
  1) eluruum - varustatud keskkütte, veevarustuse (külm ja soe vesi) ja kanalisatsiooniga alumine piirmäär 1,00 ja ülemine piirmäär 2,00 eurot/m2 kohta kuus;
  2) eluruum - ahiküttega, vee- ja kanalisatsioonivarustusega eluruumis alumine piirmäär 0,70 ja ülemine piirmäär 1,50 eurot/m2 kohta kuus;
  3) eluruum - puuduvad punktis 1 loetletud kommunaalteenused alumine piirmäär 0,26 ja ülemine piirmäär 0,65 eurot/m2 kohta kuus.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 26.06.2008 määrus nr 89 „Üüri piirmäärade kehtestamine“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaanus Kalev
  Volikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json