SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2018, 44

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Vastu võetud 21.02.2018 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel

§ 1.  Sotsiaaltoetuste määrad

  Mulgi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad on järgmised:
 1) sünnitoetus 400 eurot;
 2) matusetoetus 250 eurot;
 3) ranitsatoetus 100 eurot;
 4) puudega laste transporditoetus 0,20 eurot km või 2/3 esitatud kuludokumendi maksumusest;
 5) põhikooli lõpetamise toetus 50 eurot, lisaks kiituskirjaga lõpetamise toetus 50 eurot;
 6) gümnaasiumi lõpetamise toetus 100 eurot, lisaks hõbemedaliga lõpetamise toetus 150 eurot ja kuldmedaliga lõpetamise toetus 200 eurot;
 7) eakate sünnipäevatoetus 50 eurot;
 8) sügava puudega täiskasvanu hooldajatoetus 50 eurot;
 9) sügava puudega lapse hooldajatoetus 50 eurot;
 10) raske puudega täiskasvanu hooldajatoetus 40 eurot;
 11) raske puudega lapse hooldajatoetus 40 eurot;
 12) keskmise puudega lapse hooldajatoetus 30 eurot;
 13) kinnipidamisasutusest vabanemise toetus 30 eurot;
 14) jõulutoetus, paki maksumus 5 eurot;
 15) küttematerjali maksumus kuni 150 eurot;
 16) kriisiabitoetus sotsiaaltööspetsialisti otsustusel kuni 200 eurot.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Mõisaküla Linnavolikogu 20.12.2012 määrus nr 32 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine“.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json