ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2018, 45

Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 21.02.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuste määramisel eluruumide alaliste kulude piirmäärad Mulgi vallas.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud järgmiselt:
  1) üür 1 euro ruutmeetri kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 1 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 1 euro normpinna ruutmeetri kohta kuus,
  4) tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuste maksumus kuni 12 eurot ühe inimese kohta kuus ning 12 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumis kuni 5 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus mittekaugküttega eluruumis kuni 2 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  7) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 8 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning 5 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus,
  9) maamaksukulu piirmäär hüvitatakse kuni 0,25 eurot ruutmeetri kohta kuus, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
  10) hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud vastavalt kasutatavale eluruumile, hüvitatav piirmäär on kuni 0,30 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  11) olmejäätmete veotasu hüvitatakse kuni 3 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning 1,50 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

  (2) Alalise eluruumi alaliste kulude arvestamise aluseks on elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm. Kui leibkonna eluruum on normpinnast väiksem, võetakse aluseks eluruumi tegelik pind.

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Abja Vallavolikogu 26.08.2015 määrus nr 37 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse arvestamisel“;
  2) Halliste Vallavolikogu 27.05.2015 määrus nr 10 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“;
  3) Karksi Vallavolikogu 17.06.2015 määrus nr 35 „Toimetulekutoetuse määramisel eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“;
  4) Mõisaküla Linnavolikogu 18.02.2016 määrus nr 5 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuste määramisel“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json