HaridusKool

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Kooli pidaja pädevuse delegeerimine

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2018, 47

Kooli pidaja pädevuse delegeerimine

Vastu võetud 21.02.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kooli pidaja pädevusse antud küsimuste delegeerimine

 (1) Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 13, § 24 lõikes 7, § 26 lõigetes 2 ja 3, § 37 lõikes 2, § 38 lõikes 1, § 39 lõikes 6, § 42 lõikes 1, § 43 lõikes 2, § 44 lõikes 2, § 46 lõikes 1, § 63 lõikes 2, § 71 lõike 2 punktides 4, 6 ja 7 ning lõigetes 5 ja 6, § 73 lõikes 1 ja § 80 lõikes 9 kooli pidaja pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Mulgi Vallavalitsusele.

 (2) Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõikes 5 kooli pidaja pädevusse antud ülesanded delegeeritakse kooli direktorile.

§ 2.  Määruse rakendamine

 (1) Kehtetuks tunnistatakse Mõisaküla Linnavolikogu 07.01.2011. a määrus nr 1 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud küsimuste osaline delegeerimine Mõisaküla Linnavalitsusele“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json