HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kanepi valla haridusalase tunnustamise kord

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.03.2024
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2019, 22

Kanepi valla haridusalase tunnustamise kord

Vastu võetud 19.02.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määruse eesmärgiks on väärtustada õppimist ja enesearendamist, avaldada tunnustust silmapaistvate saavutuste eest hariduse, seal hulgas alushariduse omandamisel ning toetada õpilaste aktiivset eluhoiakut ja motiveerida edu saavutamisel.

  (2) Haridusalane tunnustus on Kanepi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) rahaline või mitterahaline tunnustus.

§ 2.   Haridusalane tunnustamine

  (1) Haridusalane tunnustus eraldatakse Kanepi valla üldhariduskoolides õppivatele noortele järgmistes valdkondades:
  1) gümnaasiumi lõpetamine medaliga;
  2) põhikooli ainult “5“ lõpetamine lõpuhinnete alusel;
  3) maakonna tasemel olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel, viktoriinidel jne 1.-3. koha saavutamine;
  4) vabariiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt esinemine;
  5) sportlike saavutuste puhul individuaalalade maakondliku 1.-3. koha saavutamine;
  6) sportlike saavutuste puhul vabariiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel edukalt esinemine;
  7) eriline panus koolielu arengusse.

  (2) Kanepi valla koolieelsete lasteasutuste lastele eraldatakse haridusalane tunnustus eduka esinemise eest vabariiklikel ja maakondlikel võistlustel, konkurssidel, kontsertidel, näitustel.

  (3) Lisaks tunnustusele premeeritakse rahaliselt:
  1) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamisel 300 eurot;
  2) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamisel 250 eurot;
  3) põhikooli ainult „5“ lõpetamisel lõpuhinnete alusel 100 eurot;

  (4) Gümnaasiumi lõpetamisel kuld- või hõbemedaliga tunnustatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule ka õpilasi, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Kanepi vald ja kes lõpetavad gümnaasiumi väljaspool Kanepi valda.

  (5) Haridusasutusel on õigus anda tunnustusi lisaks eelnimetatud kategooriatele. Haridusasutuse tunnustused antakse üle haridusasutuse aktustel.

§ 3.   Haridusalasele tunnustusele esitamine

  (1) Haridusalase tunnustuse määramiseks esitavad üldhariduskoolide ja lasteasutuste direktorid vallavalitsusele esildise kord õppeaastas, hiljemalt 31. maiks.

  (2) Rahalise preemia eraldamine kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Haridusalase tunnustuse annab üle vallavalitsuse esindaja tunnustusüritusel.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Kõiv
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json