Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mulgi valla 2019. aasta eelarve

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2019, 23

Mulgi valla 2019. aasta eelarve

Vastu võetud 20.02.2019 nr 79

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse§ 22lõige 1 punkt 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 ja Mulgi valla põhimääruse § 29 alusel.

§ 1.   Mulgi valla 2019. aasta eelarve

  Võtta vastu Mulgi valla 2019. aasta eelarve (lisatud ):
  1) tulud 11 137 902 (üksteist miljonit ükssada kolmkümmend seitse tuhat üheksasada kaks) eurot;
  2) kulud 10 851 694 (kümme miljonit kaheksasada viiskümmend üks tuhat kuussada üheksakümmend neli) eurot;
  3) investeerimistegevus 259 511 (kakssada viiskümmend üheksa tuhat viissada üksteist) eurot;
  4) finantseerimistegevus 682 133 (kuussada kaheksakümmend kaks tuhat ükssada kolmkümmend kolm) eurot;
  5) raha- ja pangakontode saldode muutus 655 436 (kuussada viiskümmend viis tuhat nelisada kolmkümmend kuus) eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

Lisa Mulgi valla 2019. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json