Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad”

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 01.03.2019, 24

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad”

Vastu võetud 21.02.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõigete 2 ja 3 alusel ning arvestades sama seaduse § 374 lõiget 6.

§ 1.   Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad“ heakskiitmine

  Kiita heaks Setomaa Vallavolikogu 27.12.2018 määrusega nr 34 heaks kiidetud Võru maakonna arengustrateegia aastateks 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad“.

§ 2.   Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad“ avaldamine

  Paragrahvis 1 nimetatud arengustrateegia lisa 3 avaldada Setomaa valla veebilehel.

§ 3.   Jõustumine

  Määrus jõustub 31. märtsil 2019. aastal.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

Lisa 1 Võru maakonna arengustrateegia 2035+ Lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad“. Tegevuskavad

Lisa 2 Võru maakonna arengustrateegia 2035+ Lisa 3 "Tegevuskavad ja seirenäitajad". Seirenäitajad

/otsingu_soovitused.json