Teksti suurus:

Valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Tõstamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2014, 37

Valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 28.03.2014 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 § 38 kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 ning Tõstamaa valla põhimäärus § 64 lg 6 ja 7 alusel.

§ 1.  Eelarve

  Tõstamaa valla 2014. aasta eelarve võetakse vastu ja kinnitatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 2 eelarveosadena:
 1) põhitegevuse tulud 1 452 475 €
 2) põhitegevuse kulud 1 303 391 €
 3) investeerimistegevus 8 445€
 4) finantseerimistegevus 173 942 €
 5) likviidsete varade muutus 16 012 €

§ 2.  Volituste andmine

  Eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste eraldiste saamisel on Tõstamaa Vallavalitusel õigus lisada need laekumised ja nendele vastavad kulud eelarvesse järgmises korras:
 1) laekumiste ja vastavate kulude kohta teeb vallavalitsus korralduse, milles tuleb märkida ka eraldise sihtotstarve;
 2) vallavalitsus informeerib sellisest eelarvet täpsustavast korraldusest koheselt volikogu.

§ 3.  Rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse 1. jaanuarist 2014.

Janek Jaansoo
volikogu esimees

Lisa Tõstamaa valla 2014. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json