Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Loksa linna jäätmekava 2014-2020

Loksa linna jäätmekava 2014-2020 - sisukord
  Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2014, 42

  Loksa linna jäätmekava 2014-2020

  Vastu võetud 27.03.2014 nr 2

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 364 ja jäätmeseaduse § 39, § 42, § 59 lg 1 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Loksa linna jäätmekava 2014-2020 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Loksa Linnavolikogu 18.02.2010 määrus nr 3 „Loksa linna jäätmekava 2010-2013 kinnitamine“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Rein Heina
  volikogu esimees

  Lisa Loksa linna jäätmekava 2014-2020

  /otsingu_soovitused.json