Teksti suurus:

Kuusalu Vallavalitsuse 13.01.2011 määruse nr 2 „Kuusalu Keskkooli põhimääruse kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.04.2015
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2015, 23

Kuusalu Vallavalitsuse 13.01.2011 määruse nr 2 „Kuusalu Keskkooli põhimääruse kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 19.03.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse 09.06.2010 Riigikogu poolt vastu võetud „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 66 lõike 1 punkti 5, § 75 lõike 4, 20.06. 2013 Riigikogu poolt vastu võetud „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse“ § 1 ja Kuusalu Vallavolikogu 22.12. 2010 määruse nr 30 „Kuusalu valla haridusasutuste põhimääruste kehtestamise kord“ alusel.

§ 1.   Kuusalu Vallavalitsuse 13.01.2011 määrust nr 2 muudetakse alljärgnevalt:

  (1) Paragrahvi 11 lõikes 2, § 12 lõikes 2, § 14 lõike 1 punktis 7 sõna „õppeveerand“ asendatakse sõnaga „trimester“ vastavas käändes.

  (2) § 17, § 19 lõikes 1, § 20 lõikes 1, § 23 lõikes 2 sõna „pedagoog“ asendatakse sõnaga „õpetaja“ vastavas käändes.

  (3) § 20 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kirtsi
Vallavanem

Maire Link
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json