HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Aseri Muusikakooli õpetajate töötasustamise alused

Väljaandja:Aseri Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2015, 39

Aseri Muusikakooli õpetajate töötasustamise alused

Vastu võetud 23.03.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega reguleeritakse Aseri Muusikakooli õpetajate töötasu vahemikud ning õpetajate töötasu määramise põhimõtted.

  (2) Direktor lepib töötasu kokku õpetajatega, arvestades koolile tööjõukuludeks eraldatud vahendite suurusega ja lähtudes õpetaja haridusest ja töökogemusest.

  (3) Direktor võib maksta tööjõukuludeks ettenähtud summa piires preemiaid, määrata töölepinguga ettenähtud lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise, asendamise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest ning maksta teisi seadusest tulenevaid tasusid.

  (4) Direktori töötasu kinnitab vallavanem lähtudes volikogu poolt kinnitatud töötasu vahemikest.

§ 2.   Õpetajate töötasu vahemik, töötasu alammäär

  Õpetajate töötasu vahemikud kehtestatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud õpetaja töötasu alammäärast alljärgnevalt:
  1) kõrgharidusega õpetaja 0,8-1,0
  2) kesk-eriharidusega õpetaja 0,7- 0,9

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendada alates 01.04.2015. a.

  (2) Tunnistada kehtetuks Aseri Vallavolikogu 27.01.2010. a. määrus nr 11 “ Aseri valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamine”.

Ott Penek
volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json