HaridusKool

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Käina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2015, 48

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine

Vastu võetud 19.03.2015 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 alusel.

§ 1.   Ülesannete delegeerimine

  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kooli pidaja pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Käinas Vallavalitsusele, välja arvatud § 2 toodud erandid.

§ 2.   Erandid

  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõikes 2, § 73 lõikes 1, § 80 lõigetes 1 ja 4 ning § 81 kooli pidaja pädevusse antud ülesanded otsustab Käina Vallavolikogu.

§ 3.   Määruse jõustumine.

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Üllar Padari
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json