HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Küsimuste lahendamise delegeerimine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2015, 55

Küsimuste lahendamise delegeerimine

Vastu võetud 26.03.2015 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Küsimuste lahendamise delegeerimine

  Delegeerida koolieelse lasteasutuse seaduse § 242 lõikes 3 lasteasutuse pidaja pädevusse antud küsimuste lahendamine Väike-Maarja Vallavalitsusele.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees