Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Väike-Maarja valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2015, 56

Väike-Maarja valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 26.03.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Väike-Maarja valla 2015. aasta eelarve põhitegevuse tulud summas 5 433 562 eurot, põhitegevuse kulud summas 5 309 031 eurot, investeerimistegevus summas 609 050 eurot ja finantseerimistegevus summas 209 500 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2015.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

Lisa 1 Väike-Maarja valla 2015. aasta eelarve

Lisa  2 Väike-Maarja valla 2015. aasta eelarve seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json