Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Karksi valla teehoiukava kinnitamine

Karksi valla teehoiukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2016, 49

  Vali redaktsioon:

  Eelmine...

  Hetkel kehtiv

  Karksi valla teehoiukava kinnitamine

  Vastu võetud 20.03.2014 nr 8
  RT IV, 08.04.2014, 18
  jõustumine 11.04.2014

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  15.03.2016RT IV, 01.04.2016, 1704.04.2016

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 7 ja punkti 37 ning § 37 lõike 3 alusel.
  [RT IV, 01.04.2016, 17 - jõust. 04.04.2016]

  § 1.   Kinnitada Karksi valla teehoiukava vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada riigiteede mustkatete planeerimise ettepanek vastavalt lisale 2.

  § 3.   Kinnitada kergliiklusteede planeerimise ettepanek vastavalt lisale 3.

  § 4.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Lisa 1 Karksi valla teehoiukava
  [RT IV, 01.04.2016, 17 - jõust. 04.04.2016]

  Lisa 2 Riigiteede mustkatete planeermise ettepanek

  Lisa 3 Kergliiklusteede planeerimise ettepanek

  /otsingu_soovitused.json