Teksti suurus:

Väike-Maarja Vallavalitsuse teenistujate palgajuhendi muutmine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2021, 14

Väike-Maarja Vallavalitsuse teenistujate palgajuhendi muutmine

Vastu võetud 25.03.2021 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 5 ja § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Väike-Maarja Vallavalitsuse teenistujate palgajuhendi muutmine

  Väike-Maarja Vallavolikogu 30.11.2017 määrusega nr 1 „Väike-Maarja Vallavalitsuse teenistujate palgajuhend“ kehtestatud lisa „Väike-Maarja Vallavalitsuse teenistujate palgamäärad“ muudetakse ning kinnitatakse uuesti vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2021.

Hans Kruusamägi
volikogu esimees

Lisa 1 Väike-Maarja Vallavalitsuse teenistujate palgamäärad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json