Teksti suurus:

Viljandi Linnavolikogu 27.11.2014 määruse nr 46 „Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses“ täiendamine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2021, 18

Viljandi Linnavolikogu 27.11.2014 määruse nr 46 „Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses“ täiendamine

Vastu võetud 25.03.2021 nr 108

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 5, Eesti Vabariigi põhiseaduse § 28 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Täiendada Viljandi Linnavolikogu 27.11.2014 määruse nr 46 „Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses“ §-i 1 ja lisada lõige 41 järgnevas sõnastuses: „(41) Vanem on vabastatud õppekulu maksmisest, kui lasteaia teenuse kasutamine on koolieelse lasteasutuse poolsel või vanemast mittetuleneval põhjusel katkenud. Õppekulu maksmisest vabastamise perioodi, vabastatud vanemad ja vabastamise summad kinnitab koolieelse lasteasutuse direktor käskkirjaga. Õppekulust vabastamise summa arvutatakse proportsionaalselt toimuma pidanud õppetöö suhtes. Õppekulu päevatasu suurus saadakse õppekulu kuutasu jagamisel 21-ga.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 18.02.2021.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json