Teksti suurus:

"Narva linna arengukava aastateks 2008–2024" muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2021, 20

"Narva linna arengukava aastateks 2008–2024" muutmine

Vastu võetud 25.03.2021 nr 5

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 alusel


Narva Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Muuta Narva Linnavolikogu 26.09.2007 määrusega nr 36 kinnitatud Narva linna arengukava punkti „3.4. Strateegilised eesmärgid“ alapunkti strateegiline eesmärk 3.1 vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees

Lisa "Narva linna arengukava aastateks 2008–2024" muutmine

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json