Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2021, 21

Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 25.03.2021 nr 7

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel


Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Muudetakse Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määrus nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“, täiendades § 2 lõikega 12 järgmises sõnastuses:
„(12) Vanema osa määr moodustab 0,00 eurot kuus ühe lapse kohta ajavahemikul 11.03.-30.04.2021“.

§ 2.   Määrust rakendatakse alates 11.03.2021. a.

§ 3.   Määrus kehtib kuni 30.04.2021. a.

§ 4.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json