Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 30.01.2020 määruse nr 5 „Kodanikualgatuse toetamise kord Narva linna eelarvest” muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2021, 22

Narva Linnavolikogu 30.01.2020 määruse nr 5 „Kodanikualgatuse toetamise kord Narva linna eelarvest” muutmine

Vastu võetud 25.03.2021 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.


Narva Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Muuta Narva Linnavolikogu 30.01.2020 määrust nr 5 „Kodanikualgatuse toetamise kord Narva linna eelarvest” järgmiselt:
1) § 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «(4) Kodanikualgatuse toetuse suuruseks eelarveaastal on 300 000 eurot.»

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json