Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määruse nr 15 „Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas” muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2021, 24

Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määruse nr 15 „Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas” muutmine

Vastu võetud 25.03.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.


Narva Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Muuta Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määrust nr 15 „Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas” järgmiselt:
1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses: „(81) 2021. aastal toetuse suurus on 25 eurot."

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json