HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2021, 41

Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 29.11.2018 nr 35
RT IV, 12.12.2018, 34
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.05.2020RT IV, 03.06.2020, 2506.06.2020
25.03.2021RT IV, 01.04.2021, 3704.04.2021

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse lapsevanema poolt kaetava osa määr (edaspidi osalustasu) Väike-Maarja valla koolieelsetes lasteasutustes ühe lapse kohta kuus.

§ 2.   Osalustasu suurus ja maksmine

  (1) Osalustasu suurus on 20 eurot kuus.

  (2) Osalustasu ei võeta koolieelse lasteasutuse kollektiivpuhkuse ajal.

  (3) Lapsevanem, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Väike-Maarja vald ja kellel käib Väike-Maarja valla koolieelsetes lasteasutustes üheaegselt kolm või enam last, on vabastatud kolmanda ja iga järgneva lapse eest osalustasu maksmisest.

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 31.   Määruse rakendamine

  Määruse § 2 lõikes 1 sätestatut ei rakendata ajavahekul 16.03.2020–31.05.2020.
[RT IV, 03.06.2020, 25 - jõust. 06.06.2020]

§ 32.   Määruse rakendamine

  Määruse § 2 lõikes 1 sätestatut ei rakendata alates 11.03.2021–11.04.2021.
[RT IV, 01.04.2021, 37 - jõust. 04.04.2021]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json