Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lüganuse valla sotsiaalvaldkonna arengustrateegia aastani 2028 vastuvõtmine

Lüganuse valla sotsiaalvaldkonna arengustrateegia aastani 2028 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
  Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2021, 44

  Lüganuse valla sotsiaalvaldkonna arengustrateegia aastani 2028 vastuvõtmine

  Vastu võetud 30.03.2021 nr 134

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 1 ja lõike 3 punkti 2, § 372 lõike 4 ning Lüganuse valla põhimääruse § 44 lõike 9 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Lüganuse valla sotsiaalvaldkonna arengustrateegia aastani 2028 (lisa).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Risto Lindeberg
  vallavolikogu esimees

  Lisa  Lüganuse valla sotsiaalvaldkonna arengustrateegia aastani 2028

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json