Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määruse nr 15 „Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.04.2022
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2022, 8

Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määruse nr 15 „Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine

Vastu võetud 24.03.2022 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.


Narva Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Teha Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määruses nr 15 „Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas“ (edaspidi määrus) järgmised muudatused:
1) Määruse § 2 lõiget 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(8) Toetuse suurus on 25 eurot.“.
2) Välja jätta Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määruse nr 15 „Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas“ § 2 lg 8¹.

§ 2.   Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Vladimir Žavoronkov
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json